En resa i rosa

Färgen rosa är en korsning av rött och vitt. Inte lika passionerad och intensiv som den röda färgen, men fortfarande en symbol för kärlek och ömhet om än i en mer moderlig bemärkelse. Även vinrött, magenta och orange kan tillsammans med vitt bilda en rad rosa nyanser.

Annons

Inom färgterapi uppskattas rosa för dess hungersdämpande, muskelavslappnande, spänningslösande och lugnande egenskaper. I västvärlden började man först under 1920-talet tala om den rosa färgen i  könsrelaterade termer. Sedan dess och fram till 1940-talet sågs rosa som en maskulin och handlingskraftig färg. Blått, å andra sidan, ansågs vara en lämplig färg för flickor till följd av dess mer sköra och späda uttryck. Dessutom hade den blå färgen också hade en stark symbolisk koppling till Jungfru Maria. Sedan 1940-talet har denna mer eller mindre uttalade färgnorm förbytts till sin egen motsats, vilken märkligt nog ännu delvis lever kvar.

The pink colour is a crossbreed of red and white. Not as passionate and intense as red, but still symbolizing love and tenderness, but perhaps in a more maternal sense. Other hues of pink may be created from rose, magenta or orange mixed with white. In colour therapy pink is known for its appetite supressing, muscle relaxing, tension relieving and soothing qualities. The practice of assigning pink to an individual gender began in the Western culture in the 1920’s. From then until the 1940’s, pink was looked opon as a masculine and decided colour. Blue, on the other hand, was considered appropriate for girls because it was the more delicate and dainty colour. It was also strongly associated with the Virgin Mary. Since the 1940’s the societal norm apparently inverted to its own opposite and for some curious reason has remained so into the 21st century.

Foto: Car Moebel & Oak Management


  • Lisa

    OT. Saknar att man inte kan filtrera blogginläggen efter etiketter som i din gamla blogg.. (=saknar speciellt etiketten ”hemma hos oss” 🙂 )

  • Emmie

    Lisa: Jag saknar också etiketterna, de gör det så mycket enklare att navigera. Att du saknar ”hemma hos oss” tar jag som en stor komplimang! 🙂 Jag ska höra mig för om det går att lägga in synliga etiketter: Alla inlägg etikettkodar jag nämligen i bloggverktyget, så grunden är så att säga redan lagd. Men att ni inte kan se dem gör ju det hela problematiskt.Laddar