Alcros nya fåglarAlcro lanserar nu sin färgkollektion ad.10. Den nya kollektionen har skapats av den holländska trendanalytikern Li Edelkoort, som hämtat inspiration från fågelvärlden. Fåglarna och deras intressanta beteendemönster utgör en fantastisk inspirationskälla som även låter sig appliceras som framtidsprogos för det mänskliga samhället, menar Edelkoort.  Hon förutspår att vår livsstil kommer att utvecklas i en riktning som påminner alltmer om fågelvärldens sociala struktur.

Annons

Den individualistiska eran går mot sitt slut och ersätts med ett samhälle i högre grad präglat av ömsesidighet: Vi kommer att förlita oss mer på varandra, nätverka och samarbeta. Nesting har blivit ett samtida nyckelord som beskriver den nya tidens noggrant utformade livsstil – öppet, men ändå mysigt och bekvämt. Ett mjukt gästfritt rum redo att ta emot släkt och vänner. Edelkoort förutspår också att gult kommer att bli kommande decenniums svar på rosa. Missa inte att läsa mer om Li Edelkoorts arbete för Alcro och se hela ad.10-kollektionen här.

Swedish paint company Alcrois launching their paint collection ad.10. This new collection is created by Dutch trend forecasterLi Edelkoort, with inspiration derived from the bird society. Edelkoort finds the bird society to be a great source of inspiration, because of their interesting behavioural patterns. She predicts that the human society will evolve towards a lifestyle more similar to the way birds live. The era of individualism is ending and as a result we will rely more on each other, network and collaborate. Nesting has become a contemporary keyword to describe the modern way of life – open, but yet cosy and comfortable: A soft and hospitable room, ready to welcome relatives and friends. Edelkoort also states that the colour yellow will be the new pink, ready to dominate in the next decade. You can read more about Li Edelkoort’s work for Alcro and look at the whole ad.10 collectionhere.

Foto: Alcro
Laddar